Yönetim Personeli
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yönetim Personeli
Daire Başkanı: Emin KÜÇÜK
Etüt ve Proje Şube Müdürü: Ragıp ÖZER
Altyapı Hizmetleri Şube Müdürü: Burhan ATAŞ